بازی های المپیک تابستانی فرصتی برای نشان دادن قدرت میزبان است و ژاپن نیز قصد دارد از فرصت میزبانی المپیک 2020 در توکیو برای نشان دادن قدرت فناوری خود استفاده کند.

این طرح، حال کار روی یک خودرو پرنده است تا مشعل بزرگ بازی های المپیک 2020 توکیو با کمک آن روشن شود.

براساس این طرح خودرو در پیست دو ومیدانی استادیوم ملی ژاپن حرکت می کند و سپس به پرواز درمی آید تا مشعل بزرگ را در مراسم گشایش بازی ها روشن کند.

تیمی از مهندسان جوان در حال کار روی این طرح هستند. آنها با حمایت مالی یک شرکت خودروساز، در یک دبستان، یک توقفگاه خودرو و امکانات آزمایشی فراهم کرده اند تا برنامه خود را عملی کنند.

انتظار می رود محصول نهایی 3.5 متر طول و 1.3 متر عرض داشته باشد. این خودرو یک سه چرخه برقی تک سرنشین است.

طراحی خودرو به نحوی است که با فرمان و پدال سرعت روی زمین و در هوا حرکت می کند.
تارنمای رسمی گروه «کارت واتور» نوشت: این طرح برای دوران جدیدی طراحی می شود که همه می توانند آزادانه پرواز کنند.

خودروهای پرنده امکان زندگی روی آب را با کاهش اتکای ما به جاده ها میسر می سازد.
این تیم کوچک در مشارکت با یک شرکت بزرگ روی یک نمونه اولیه کار می کند.

«تسوباسا ناکامورا» کارشناس خودرو که این طرح را با نام «اسکای درایو» در سال 2012 بنیان نهاد، رهبری این گروه را به عهده دارد.

برنامه های این گروه برای ساخت خودرو پرنده به مراسم گشایش بازی های المپیک محدود نمی شود و آنها امیدوار هستند در نهایت محصول خود را عرضه کنند.

«ماسافومی میوا» یکی از مهندسانی که روی این طرح کار می کند، در گفت و گو با روزنامه «آساهی شیمبون» گفت: اگر نوآوری های فناوری در عملکرد باتری و سایر حوزه بدست آید، امکان عرضه تجاری این خودرو در آینده میسر خواهد شد.

نمونه کوچک اولیه خودرو که به اندازه یک پنجم نمونه پیشنهادی است، در سال 2014 در نمایشگاه توکیو به نمایش گذاشته شد. ساختن اتاقک بزرگتر، کنترل و بلند کردن آن را دشوارتر می کند و چالش های جدیدی را پیش روی این گروه قرار می دهد.

این گروه معتقد است که حدود 30 میلیون ین برای نخستین پرواز آزمایشی خودرو با سرنشین نیاز دارند.

هنوز مشخص نیست که آیا این طرح در مراسم گشایش بازی های المپیک 2020 توکیو اجرا می شود. چنانچه این طرح تحقق یابد، لحظه بیاد ماندنی را در المپیک رقم خواهد زد.