علیرضا معمری درباره شرایط تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی والیبال، اظها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر کرد: امیدوارم همان آمادگی که تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی در توکیو داشت در ریو هم وجود داشته باشد. والیبال ایران به کاملاً حر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌ شدن نزدیک شده است. از یک تیم حر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بر می‌آید که در تورنمنت‌های مهم عملکرد خوب خود را ادامه بدهد و امیدوارم در لیگ جهانی هم شروع خوبی داشته باشیم. هر چند کار سختی است، چرا که ما چند بازیکن مصدوم داریم و بازیکنان خسته هستند.

کارشناس والیبال درباره لیگ جهانی والیبال گفت: لیگ جهانی برای تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یک سکو است و تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای آسیب شناسی از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و گاهی حتی با ترکیب دوم خود به میدان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند. در این ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بت‌ها به خصوص امسال که سال  المپیک است، لیگ جهانی باعث می‌‌‌‌‌‌‌شود تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشتر خودشان را بشناسند. مربیان ما هم باید این رویه را داشته باشند و در کنار با تجربه‌ها فرصت را به جوانان بدهند. هدف همه تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها امسال موفقیت در المپیک است که هر چهار سال یک بار برگزار می‌‌‌‌‌‌‌شود.

او درباره مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ین ضعف تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی والیبال ایران، گفت: بزرگترین ضعف ما سن و سال است. تجربه می‌تواند به یک تیم کمک کند، اما سن تیم ما کمی بالا رفته است. در دریافت اول هم قدری مشکل داریم و باید خیلی روی آن کار کنیم. لیگ جهانی می تواند میدان آزمایشی خوبی باشد. در این مقطع ما باید به بازی خوب توجه کنیم و کنارش به نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برسیم. باید با بزرگان خوب بازی کنیم، اما نباید به بازیکنان‌مان فشار زیادی بیاوریم.

معمری ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داد: حتما نباید کسانی که در مقدماتی  المپیک در تیم بودند همراه این تیم به برزیل بروند. حدود سه ماه فرصت تا آغاز  المپیک باقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مانده و شاید بتوان یک یا دو نفر را به ترتیب ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ضافه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. جواد معنوی  نژاد یکی از بازیکنانی است که می‌تواند به تیم اضافه شود. در پست سرعتی زن ، پاسور و پشت خط زن نفراتمان فاصله زیادی با هم دارند و جایگزین خوب وجود ندارد و این نگران کننده است. باید سال‌ها پیش بازیکن‌سازی بیشتری انجام می‌دادیم تا به مشکل برنخوریم.

مربی والیبال با بیان این که  المپیکی ماندن کار دشواری است، گفت: آرزو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنم  المپیکی باقی بمانیم، چرا که این موضوع مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ است. صعود به  المپیک خیلی سخت است و ما باید برای 2020 طوری بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کنیم که بتوانیم راحت‌تر راهی  المپیک شویم.

او درباره شانس ایران برای قرار گرفتن روی سکوی  المپیک گفت: واقع بینی در ورزش به خصوص برای مسئولان یک اصل است. رویاگرایی خوب است، اما باید واقعیت را دید. باید جای پای ما در  المپیک سخت شود، اما خوب است که هدف داشته باشیم. اگر از همین الان القا کنیم که فقط سکو می‌خواهیم، با یک باخت همه چیز خراب می‌‌‌‌‌‌‌شود. دور از ذهن نیست که به سکوی  المپیک برسیم و این کار نشدنی نیست، اما تعیین هدف معقول و منطقی بهتر است  باید نیم نگاهی به سکوی  المپیک داشته باشیم.

او در پایان درباره عملکرد لوزانو گفت: هنوز زود است درباره عملکرد لوزانو نظر بدهیم. لیگ جهانی می‌تواند خیلی مسائل را مشخص کند، اما از نظر سابقه و عملکرد او بهتر از کواچ است.