به گزارش پارس ، به نقل از مهر، اردونشینان تیم ملی والیبال که پس از برگزاری تمرین عصر جمعه گذشته به استراحت رفته بودند، پس از دو روز تعطیلی از امروز دوشنبه تمرینات خود را در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی از سر گرفتند تا طبق روال گذشته آن را دنبال کنند. یعنی سه روز تمرین یک روز استراحت، سه روز تمرین یک روز استراحت و سه روز تمرین دو روز استراحت.

در آغاز تمرینات امروز بازیکنان حاضر در اردو حدود ۲۰ دقیقه به تمرینات کششی پرداختند و خود را برای شروع تمرینات گرم کردند. پس از آن بازیکنان به دو دسته تقسیم شدند و تمرینات شان را بر اساس برنامه ریزی انجام شده دنبال کردند.

حمزه زرینی، محمد موسوی عراقی، سعید معروف، امیر غفور، عادل غلامی، مهدی مهدوی، شهرام محمودی، آرمین تشکری و علی جدیدی بازیکنان حاضر در گروه اول بودند که ابتدا به تمرین با وزنه پرداختند. همزمان با آنها بازیکنان گروه دوم یعنی فرهاد قائمی، آرش کشاورزی، مجتبی یوسفی، مرندی، رحمان داودی، پوریا فیاضی و فرهاد ظریف به کار با توپ پرداختند.

گروه اول ابتدا کار با وزنه انجام دادند. سیاوش باقری و رضا زینال زاده هم تمرینات بازیکنان این گروه را زیر نظر داشتند. همزمان بازیکنان گروه دوم که شامل دریافت کننده های تیم ملی بودند زیر نظر حسین معدنی، ناصر شهنازی، رحمان محمدی راد و علی پیشیاره تمرین سرویس و دریافت را در دستور کار قرار دادند.

تمرینات هر یک از این گروه ها حدود ۴۵ دقیقه دنبال شد و بعد از آن گروه ها جای خود را برای دنبال کردن تمرینات جابه جا کردند. به این ترتیب که بازیکنان گروه دوم بعد از پایان تمرینات کار با توپ، به کار با وزنه پرداختند و بازیکنان گروه اول هم کار با توپ را آغاز کردند. برای بازیکنان این گروه یعنی پشت خط زن ها، سرعتی زن ها و پاسورهای تیم ملی در این مرحله تمرین توپ گیری در نظر گرفته شد.

خولیو ولاسکو در طول جلسه تمرینی ظهر امروز به طور همزمان روی عملکرد بازیکنان در دو گروه نظارت داشت.

در جریان این جلسه بازیکنان با نشاط زیادی تمرینات‎ شان را دنبال کردند. حتی وقتی سعید معروف با شیرجه خود موفق به ضربه زدن به یک توپ سخت ارسالی از طرف ناصر شهنازی شد، هم تیمی هایش او را مورد تشویق قرار دادند.

همچنین فرهاد ظریف در تمرینات امروز هنگام وزنه زدن گروه دریافت کننده‎ ها، و وقتی که یکی از بازیکنان این گروه در حال وزنه زدن بود به دلیل برخورد با آن دچار آسیب دیدگی شد. پارگی لب باعث مصدومیت ظریف شد البته این آسیب دیدگی چندان جدی نیست و مشکلی برای ادامه تمرینات این بازیکن ایجاد نمی کند.