به گزارش پارس ، به نقل از فارس، قوانین فدراسیون جهانی تنیس در سال ۲۰۱۳ توسط داوران ایرانی ترجمه شد تا در دسترس داوران، مربیان و علاقمندان به این رشته قرار گیرد.

کار ترجمه و ویرایش این قوانین بر عهده مونا گل نبی داور Level ۱ و سینا ابراهیمیان داور درجه ۳ بود.