به گزارش پارس ، به نقل ازمهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در دیدار دو تیم فجر شهید سپاسی و فولاد خوزستان از هفته سی ام رقابتهای لیگ برترکه در شیراز برگزار شد، از سوی داریوش صبوری و محمود خرمزی، مربیان تیم فجر سپاسی تخلفاتی صورت گرفت که بر همین اساس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، داریوش صبوری به توبیخ کتبی و درج در پرونده و پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
همچنین این کمیته محمود خرمزی را نیز به مدت یک جلسه از همراهی تیم مربوطه و از حضور در مسابقات رسمی محروم و به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.