به گزارش پارس ، به نقل از  مهر و  سایت باشگاه گهر دورود، محمدرضا خروطی درباره بازگشت مایلی کهن به تیم گهر اظهار داشت: همه می دانیم محمد مایلی کهن به عشق مردم لرستان در میانه فصل و زمانی که جایگاه تیم در انتهای جدول بود از خود گذشتگی و جرات نشان داد و مسئولیت تیم گهر را پذیرفت قطعا این قبول زحمت بدون چشم داشت مادی بوده و ایشان هیچ گاه گله ای از کمبودهایی که حتما وجود داشته، نکردند.

وی افزود: زمانی که مسئولیت مدیریت اجرایی تیم گهر به من پیشنهاد شد، هم من و هم هدایتی می دانستیم با توجه به جایگاه این تیم و مسائل مربوط به پیش از حضور ما که نیاز به توضیح ندارد هیچ عقل سلیمی حاضر به سرمایه گذاری در این تیم نیست و ما با شرایط سخت و مشکلات زیادی روبرو هستیم. ولی به دلیل حضور آقای مایلی کهن و ارادت شخصی به ایشان و اعتقاد به تجربه و بزرگ منشی وی قبول مسئولیت کردم و تا این لحظه با تمام عشق و وجود در خدمت این تیم بوده ام.

مدیر اجرایی گهر در بخش دیگری از صحبت هایش خاطرنشان کرد: به احترام مردم شریف لرستان و به ویژه مردم دورود و با توجه به درخواستهای مکرر ایشان، علاقه خودم و جهت بازگرداندن آرامش به تیم برای بازی های حساس آینده پس از بازگشت بهره بردار محترم تیم از مسافرت، با توجه به حس ادای تکلیف همگی به خدمت به این تیم پیگیر بازگرداندن آقای محمد مایلی کهن شدم تا همگی در کنار هم این چهار بازی باقی مانده را به بهترین شکل اداره کنیم. خوشبختانه ایشان هم قبول کردند و مقرر شد تا پایان بازیهای باقی مانده همچنان هدایت تیم گهر را بعهده بگیرند.

به گفته خروطی تمرینات تیم گهر از امروز دوشنبه و با حضور مایلی کهن برگزار خواهد شد.