به گزارش پارس ، وی در گفتگو با تلویزیون بارسا گفت: فوتبال زندگی من است و نمی خواهم بدون بازی کردن، آن را کنار بگذارم ؛ من برای بازگشتن جنگیده ام و اکنون احساس خوبی دارم و برای یکی دو سال آینده می خواهم بازی کنم.

به نقل ازخبرگزاری فرانسه، پس از آنکه وجود تومور در کبد آبیدال مشخص شد، وی به مدت دو سال از میادین فوتبال دور بود.