پارس : چشمه سری افزود: کریمی در بازی با داماش به علت مصنوعی بودن زمین چمن ورزشگاه عضدی پایش در زمین گیر کرد و فشار بدی روی پای وی آمد که منجر به مصدومیت جزئی این بازیکن شد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران، وی ادامه داد: کریمی امروز صبح فیزیوتراپی انجام داد به هر حال باید شرایط را بررسی کنیم تا ببینیم می تواند مقابل ذوب آهن بازی کند یا خیر.