سایت باشگاه سپاهان، محمد رجایی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل سابق شرکت فولادمبارکه اصفهان روز اول فروردین دچار سانحه رانندگی شد و درگذشت.

وی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ به عنوان مدیرعامل و سپس به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت فولاد مبارکه سپاهان منصوب شد