~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری ایسنا در فاصله 19 روز تا آغاز مسابقات جهانی و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ی فهرست نهایی و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ان حاضر در این ر‌قا‌بت‌ها اعلام شد. بر اساس لیست نهایی 745 و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ از 105 کشور در مسابقات هیوستون شرکت می‌کنند. قبلا مسابقات جهانی 1999 آتن با 626 و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ بیشترین شرکت کننده را داشت.

همچنین بیشترین کشوری که در مسابقات جهانی شرکت کرده مربوط به سال 2011 و مسابقات جهانی پاریس بوده است.

در این ر‌قا‌بت‌ها بعضی از چهره‌های شاخص و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ی جهان نیز غایب هستند که از مهم‌تر‌ین آنها می‌توان به بهداد سلیمی (قهرمان المپیک لندن) و ایلیا ایلین (قهرمان دو دوره المپیک) اشاره کرد.

نام سهراب مرادی نیز در این فهرست وجود دارد و در صورتی که کار او برای حضور در مسابقات جهانی درست نشود تیم ایران با ترکیب ناقص در مسابقات جهانی شرکت می‌کند.

دسته 56 کیلوگرم

در این وزن 40 و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ حضور دارند که البته ایران در این دسته نماینده‌ای نخواهد داشت. اوم یون چول از کره شمالی (قهرمان جهان و المپیک)، لانگ کینگ کوان از چین (نفر سوم جهان)، وو چینگ بیائو از چین (نایب قهرمان المپیک)، کیم تاچ توان از ویتنام (نایب قهرمان جهان) از شاخص‌ترین چهره‌های حاضر در این وزن هستند.

دسته 62 کیلوگرم

در این وزن مجید عسگری از ایران به همراه 60 و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ دیگر حضور دارد. کیم اون گوک از کره شمالی (قهرمان جهان و المپیک)، یولی ایراوان از اندونزی (نایب قهرمان جهان و نفر سوم المپیک)، اسکار فیگوترا از کلمبیا (نایب قهرمان المپیک) مهم‌ترین نفرات حاضر در این وزن هستند.

دسته 69 کیلوگرم

در این وزن 59 و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ به ر‌قا‌بت می‌پردازند و جابر بهروزی، نماینده ایران در دسته 69 کیلوگرم است. در مسابقات جهانی آمریکا کیم میونگ هیوک از کره شمالی (نایب قهرمان المپیک و نفر سوم جهان) شاخص چهره حاضر در این وزن است و لیائو هیو قهرمان جهان غایب خواهد بود. هم چنین در این وزن الکس لی، شاگرد آمریکایی شاهین نصیری‌نیا نیز حضور دارد.

دسته 77 کیلوگرم

رسول تقیان در این وزن باید با 65 و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ دیگر ر‌قا‌بت داشته باشد. لیو ژیائو جون از چین (قهرمان المپیک)، کیم وانگ سانگ از کره شمالی (نایب قهرمان جهان) نیز مهم‌تر‌ین رقبای تقیان محسوب می‌شوند.

دسته 85 کیلوگرم

در این وزن 55 و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ حضور دارند که کیانوش رستمی یکی از چهره‌های شاخص آن محسوب می‌شود. او همانند سال 2014 برای رسیدن به مدال طلا باید آپتی آیوکادف از روسیه (نایب قهرمان المپیک)، آرتم اوکف از روسیه (نفر سوم جهان) و یتان تائو از چین (قهرمان باز‌ی‌های آ‌سیا‌یی) به ر‌قا‌بت بپردازد. ایوان مارکف بلغار غایب بزرگ در این وزن است.

دسته 94 کیلوگرم

برای ایران نام‌های سهراب مرادی و علی هاشمی ثبت شده است و در صورتی که مشکل مرادی حل شود، ایران در این وزن دو نماینده خواهد داشت. ژاسولان کدیر بایف از قزاقستان (قهرمان جهان)، الماس یوتیشف از قزاقستان (نایب قهرمان باز‌ی‌های آ‌سیا‌یی) مهم‌تر‌ین رقبای مرادی در صورت حضورش در المپیک محسوب می‌شوند. در این وزن 54 و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ حضور دارند.

دسته 105 کیلوگرم

نواب نصیرشلال (نایب قهرمان المپیک) پس از دو سال غیبت در مسابقات جهانی شرکت می‌کند. اگر چه ایلیا ایلین غایب بزرگ این وزن و حتی مسابقات جهانی است اما او دو رقیب قدرتمند دیگر از روسیه و ازبکستان دارد.

روسلان نورالدینف ازبک (نایب قهرمان جهان) و دیوید بجانیان روس (نفر سوم جهان)، بانک بارتومی از لهستان (نفر سوم المپیک) مهم‌تر‌ین رقبای نصیر شلال محسوب می‌شوند. در دسته 105 کیلوگرم 46 و‌ز‌نه‌بر‌د‌ار‌ به ر‌قا‌بت می‌پردازند.

دسته 105+ کیلوگرم