به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس مسئولان صدا و سیما پیش‌نویس قرارداد حق پخش تلویزیونی را آماده و به مسئولان سازمان لیگ ارائه کردند. قرار است این پیش‌نویس در سازمان لیگ مورد ارزیابی و اصلاح قرار بگیرد و هفته آینده قرارداد نهایی امضا شود.

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در پیش‌نویس قرارداد حق پخش تلویزیونی فوتبال مدت قرارداد است. مسئولان سازمان صدا و سیما خواهان قرارداد 5 ساله با سازمان لیگ هستند اما مسئولان سازمان لیگ می‌گویند حداکثر قراردادی یکساله امضا می‌کنند که تا 5 سال قابل تمدید باشد.

امیر عابدینی در گفت و گو با فارس این خبر را تایید کرد.