به گزارش پارس به نقل از خبرآنلاین؛ سید جلال در واکنش به رفتاری که این بازیکن انجام داده، می گوید: «بیرانوند اگر می خواهد بزرگ شود، اول باید احترام به بزرگتر را یاد بگیرند. او نمی تواند با درست کردن جار و جنجال فیکس نفت شود!» مدافع تیم ملی با تائید رفتاری که منصوریان با بیرانوند داشته، می گوید: «من هم جای علی آقا بودم همین رفتار را با بیرانوند می کردم. بازیکن باید حد و حدود خودش را بداند. بیرانوند را دوست دارم که این حرف ها را می زنم. مثل برادر کوچک است.»