به گزارش پارس به نقل از خبرآنلاین بازی حاشیه ساز در جام ستارگان و دلخوری رضا شاهرودی از مجتبی محرمی.شاهرودی که چند وقتی بود در این مورد حرف نمی زد به خبرآنلاین گفت:«نه بابا مشکلی نداشتیم.حرف من در کل این است که باید حرمت پیشکسوت و با سابقه ترها حفظ شود.خب من هم از مجتبی با سابقه تر هستم.»

از او سوال کردیم که آن شب چه اتفاقی افتاد که شاهرودی گفت:«از زمانی که سوت آغاز بازی را زدند من منتظر بودم تا به من هم بازی کنند.چند تعویض انجام شد اما خبری از اینکه من به داخل زمین بروم نشد.البته ما بازی هایمان را کرده ایم و وقتی در این مسابقات شرکت می کنیم به به خاطر کارهای خیریه است.وقتی دیدم محرمی تعویضم نمی کند خودم،تعویض را انجام دادم و وارد زمین شدم.در کل مشکل خاصی نبود.»

رضا شاهرودی درباره حضور در برنامه ماه عسل به دعوت احسان علیخانی می گوید:«راستش ما را دعوت کرده اند.حال برویم ببینیم چه می شود.»

از او پرسیدیم برای چه به این برنامه می روید که او این واکنش را نشان داد:«به خاطر بازی هایی که در قالب تیم 98 و برای کمک انجام داده ایم.»

اما حرف های پایانی شاهرودی .آنجا که او گفت:«احسان علیخانی شانس آورد که پرسپولیسی است.اگر استقلالی بود در برنامه فیتیلیه اش را می پیچیدیم.»