به گزارش پارس به نقل از کاپ بودجه باشگاه استقلال توسط وزارت ورزش و جوانان در هفته آینده تعیین خواهد شد.

عباس کردنوری،عضو هیات مدیره استقلال در این باره اظهار داشت:بر اساس خبری که من دارم رقم فصل آتی استقلال تایید شده که قرار است توسط اسپانسر تامین شود.این رقم حدود 30 میلیارد است که فکر می کنم برای همه برنامه های استقلال کفایت می کند.