به گزارش پارس به نقل از فارس آرسن ونگر، در تمام دورانی که در شهر لندن سکان هدایت توپچی‌ها را برعهده داشته،‌همواره از پوشش رسمی یعنی کت و شلوار استفاده کرده است.

در واقع هرکسی که با وی آشنا است،‌هنگامی که نام او در ذهنش تداعی شده،‌ تصویر مربی با تجربه‌ایی نقش بسته که همواره کت و شلوار به تن داشته است.

در واقع هیچ‌گاه تصویری از این مربی با پوششی دیگر دیده نشده است، اما ونگر  ۶۷ ساله که اکنون در سفر تفریحی به مراکش به سر می‌برد، تی‌شرتی با طرح و تصاویر کمدین‌های کشورش به تن کرد که باعث حیرت همگان شد.

download