به گزارش پارس به نقل از خبرآنلاین در چند روز گذشته بعضی رسانه ها خبر دادند گوچی با مهدی طارمی صحبت کرده و از او خواسته تا به لیگ کویت نرود.

در واقع گفته می شد قوچان نژاد این بازیکن را از حضور در تیم القادسیه منع کرده است. مهاجم تیم ملی اما این خبر را از تکذیب می کند و می گوید کوچکترین صحبتی با مهدی طارمی نداشته است. رضا قوچان نژاد در این باره به خبرورزشی می گوید: «متاسفانه این خبر را در بعضی از رسانه ها دیدم. نوشته اند که من به مهدی طارمی گفتم به کویت نرو در حالی که اصلا با او در این باره صحبتی نداشته ام. امیدوارم به خبرها توجه بیشتری شود و بدون منبع کار نشوند. هیچوقت با طارمی درباره لیگ کویت حرف نزدم. او خودش تصمیم گیرنده است و امیدوارم در آینده موفق باشد.» 
چند روزی بحث حضور طارمی در القادسیه کویت جدی بود. وکیل این بازیکن هم جلساتی را با روسای آن باشگاه برگزار کرد. در حالی که به نظر می رسید پیوستن طارمی به این باشگاه قطعی شده، به ناگهان خبر رسید طارمی قصد حضور در کویت را ندارد. پس از انتشار این خبر، سریعا خبر دیگری مخابره شد که قوچان نژاد طارمی را از این تصمیم منصرف کرده است. ولی مهاجم تیم ملی با ناراحتی از انتشار این خبر می گوید: «من کوچکترین دخالتی در تصمیمات بازیکنان دیگر ندارم. هنوز درباره آینده خودم هم تصمیم نگرفته ام.»