به گزارش پارس به نقل از استقلال جوان علی فتح‌الله‌زاده روی تخت بیمارستان غیرقابل باور است، اما باید تأکید کرد که او آنجا روی تخت است و البته همچنان با انرژی و با روحیه و توانا.

عمل جراحی خوبی پشت سر گذاشته و هر ساعت به شرایط طبیعی بیشتر نزدیک می‌شود و در چنین شرایطی است که باید تأکید کرد او حتی روی تخت بیمارستان هم برای پرسپولیسی‌ها کری می‌خواند و جلو می‌رود.

دیروز خیلی‌ها توانستند تلفن نزدیکان حاجی را پیدا کنند و آدرس را به دست آورند و به دیدارش بروند؛ این در حالی بود که فتح‌الله‌زاده تأکید داشت هیچکس متوجه نشود که کجا بستری شده است.

با این وجود اما از مشاور عالی وزیر، جناب جهانیان گرفته تا سردار محمدی و منزوی و میرشاد ماجدی و نظری جویباری و حاج آقا مالک و نوروزی و امیری و حاجیلو و ترابپورها و مومنی و ساعدی و فکری و . . . خودشان را به بیمارستان رساندند و برخی هم مثل افشارزاده و اولیایی و امیر قلعه‌نویی و مهدی تاج و صاحب‌پناه هم تلفنی جویای حال فتح‌الله‌زاده شدند.

مدیر عامل پیشین استقلال در این رابطه گفت: از همه آنها که برای عیادت من آمده‌اند، سپاسگزارم، از آنها که نیامده‌اند استدعا دارم خود را به زحمت نیندازند، بنویسید من خوبم، و به زودی با قدرت به محل کارم برمی‌گردم و تا زمانی که استقلال را قهرمان آسیا نکنم از پا نخواهم نشت./سایت نود