به گزارش پارس به نقل از نود هر ورزشی قواعد خاص خودش را دارد.در هر ورزشی یکسری از اعمال به عنوان ارزش معرفی می شود و رعایت آن بر همگان واجب است.

حضور در تشک کشتی هم از قواعد مشخصی پیروی می کند.

به عنوان مثال از دیرباز رسم بر این بوده که جهت حضور در تشک کشتی به احترام این ورزش و حفظ حرمت آن؛با کفش مخصوص کشتی و یا بدون کفش وارد تشک می شدند که احترام این مکان مقدس حفظ شود.

روز پنج شنبه وزیر ورزش که برای دیدن مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی به سالن شهید بهشتی مشهد رفته بود در اقدامی عجیب به هنگام تجلیل از پیشکسوتان کشتی؛با کفش وارد تشک کشتی شد!

این عمل که با انتقاد شدید اصحاب کشتی و رسانه های ورزشی همراه بود؛در حالی صورت گرفت که اطرافیان آقای وزیر ورزش همگان به احترام تشک کشتی بدون کفش بر روی تشک حاضر شدند.

حضور وزیر ورزش با کفش در تشک کشتی درحالی رخ داد که ایشان بارها اعلام کردند از اعضای خانواده کشتی هستند و حتی سابقه کشتی گرفتن و شکست دادن محمد بنا را در کارنامه دارند!