به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران سیسه بازیکن سنگالی باشگاه فوتبال نیوکاسل با یک والیبالیست ازدواج کرده است، به تازگی افشاء شده که قبل از ازدواج با همسرش به چهار زن دیگر قول ازدواج داده بود.
 
سیلوا یکی از زنانی که سیسه به او قول ازدواج داده است، در این خصوص گفت: سیسه می‌خواست با من ازدواج کند وقتی فهمیدم وی ازدواج کرده شوکه شدم.