به گزارش پارس به نقل از بانک ورزش در حالی که متقاضیان خرید استقلال و پرسپولیس در حال ورود به سازمان خصوصی سازی بودند، امیر عابدینی با خبرنگار بانک ورزش صحبت‌ کوتاهی انجام داد که به نظر می رسد تکلیف واگذاری این دو تیم را مشخص کند. 
عابدینی به بانک ورزش گفت: پرسپولیس را به سایپا واگذار کرده‌اند و ما به جلسه می‌رویم تا بخندیم! 
نماینده حسین هدایتی درخصوص استقلال هم گفت: شنیده‌ام استقلال را هم به ایران خودرو واگذار خواهند کرد. 
البته گفته می‌شود در صورت خرید این دو تیم توسط خودروسازان، نام این دو تیم به «پرسپولیس سایپا» یا «استقلال ایران خودرو» تغییر نخواهد کرد و با نام استقلال و پرسپولیس در لیگ حاضر خواهند شد. تنها مشکل تیمداری این دو شرکت است که احتمالا با تغییر هیات مدیره دو تیم، این مشکل برطرف خواهد شد. 
اگر صحبت‌های عابدینی درست باشد، واکنش هواداران دو تیم هم جالب خواهد بود.