به گزارش پارس ، روزنامه خبر ورزشی نوشت: از دوئل امير و صمد بگيريد تا دوئل رحمتي و طالب‌لو! تعجب نكنيد، طالب‌لو قرار نيست از روي نيمكت با رحمتي دوئل كند. ديشب شنيديم سرمربي استقلال قصد دارد در بازي امروز مقابل پيكان، وحيد طالب‌لو را به جاي محسن فروزان به ميدان بفرستد. خبر در نگاه اول باوركردني نيست.

فروزان بازي قبل كلين‌شيت كرده، در نيم‌فصل اول دوئل غيرمستقيم با رحمتي را برده و طبيعي است استقلال دنبال تغيير دروازه‌بان خود نباشد اما انگار حساسيت‌هايي كه سيدمهدي رحمتي به وحيد طالب‌لو دارد، باعث شده كادر فني استقلال بخواهند به بهانه فوت پدربزرگ فروزان، دروازه‌بان شماره يك خود را موقتاً روي نيمكت بنشانند و طالب‌لو را به ميدان بفرستند.

البته در جريان تمرين ديروز توپ به صورت طالب‌لو برخورد كرد و او نتوانست به تمرين ادامه بدهد و پنج‌درصد احتمال بدهيد همين مسئله باعث شود سرمربي استقلال در تصميم خود تجديدنظر كند و با نيمكت‌نشيني وحيد، دوئل رحمتي و طالب‌لو منتفي شود.