ترکیب تیم پرسپولیس برای این بازی به شرح زیر است:


سوشا مکانی، علیرضا نورمحمدی، مایکل اومانا، حمید علی عسگر، محمدرضا خانزاده، احمد نوراللهی، مهرداد کفشگری، محمد نوری، هادی نوروزی، رضا خالقی فر و مهدی طارمی.