به گزارش پارس به نقل از تسنیم، در شرایطی که طی چند روز گذشته حواشی تیم ملی کشتی فرنگی به اوج خود رسیده و محمد بنا در اردو حاضر نشده و دستیاران وی نیز به نشانه اعتراض اردوی تیم ملی را ترک کردند؛ ملی پوشان حاضر در خانه کشتی اردوی هم تیم ملی را رها کردند و بحران های فدراسیون کشتی را به اوج خود رساند.

رفتن فرنگی کاران از خانه کشتی در شرایطی است که کمتر از ۱۵ روز تا آغاز جام جهانی کشتی فرنگی که به میزبانی ایران برگزار می شود بیشتر نمانده و مشخص نیست که در نهایت تکلیف تیم ملی کشتی فرنگی چه خواهد شد. به این ترتیب باید منتظر ماند و عکس العمل مسئولان فدراسیون را در این ارتباط دید.