به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، عادل فردوسی پور در خصوص انتخاب خود در این برنامه گفت: کسب قهرمانی کار بسیار سختی است و به سختی می توان همیشه قهرمان ماند.

وی ادامه داد: برگزیده شدن همیشه لذت بخش است و هرکس از این موضوع خوشحال نشده دروغ گفته است.

گفتنی است؛ هادی عامل و جواد خیابانی دیگر کاندیدهای این بخش به ترتیب دوم و سوم شدند.