به گزارش پارس به نقل از بانک ورزش، معمارزاده یکی از این دروازه بانان بود که مدعی شده بود حقیقی پشت سرش پیش سرمربی حرف می زده و به نوعی او را خراب می کرد. سپس این کار از دروازه بانان گذشت و به بازیکنان رسید. به شکلی که علیرضا حقیقی در ترکیه شیث رضایی را که حاضر نشده بود او را به دایی لو بدهد، نزد دایی خراب کرد و گفت شیث باعث شده او آن کار خلاف را در ترکیه انجام دهد.

حالا همه آن بازیکنان از پرسپولیس رفته اند و امسال هم نیلسون بارها اعلام کرد این گلر جوان تمرکز او را بهم می زند و نمی گذارد درست کارش را انجام دهد. یعنی نیلسون با آن همه تجربه هم مقابل جوسازی این دروازه بان کم آورده بود تا اینکه این دروازه بان توسط دایی از تیم اخراج شد.

چند روز پیش حقیقی که از پرسپولیس جدا شده مجددا علیه نیلسون موضع گرفت و بازیکنان پرسپولیس روز گذشته در قائم شهر این خبر را به گوش دروازه بان برزیلی رساندند. ولی نیلسون این بار وارد جنگ رسانه ای با حقیقی نشد و با خنده به همبازیانش گفت بگذارید او هر چه دوست دارد بگوید تا خسته شود.

باید دید مصاحبه های حقیقی علیه دروازه بان های پرسپولیس به اتمام می رسد یا همچنان تا بازگشت مجدد به تیم قرمزپوش پایتخت ادامه خواهد یافت.

البته هیچ گاه شنیده نشده او در تمرینات تیم ملی چنین حرکاتی انجام دهد و او همچنان در اردوهای تیم ملی بدون مشکل رفت و آمد می کند.