به گزارش پارس به نقل از نامه، شایعه شده که رویانیان که برای آزاد کردن شیرینی به اوین رفته بوده خودش هم بازداشت شده است.

هفته گذشته بود خبرهایی مبنی بر بازداشت سعید شیرینی، سرپرست سابق پرسپولیس شنیده شد.

هر چند هیچ رسانه ای حاضر نشد این خبر را منتشر کند اما پس از برکناری سعید شیرینی از سرپرستی پرسپولیس گفته نشد که چرا شیرینی که فرد مورد اعتماد رویانیان بود بازداشت شده است اما اعلام شد دستگاه های اجرایی وی را به دلیل برخی مسائل بازداشت کرده اند. در هر حال سعید شیرینی که در زمان حضورش در پرسپولیس در مقابل انتقادهای زیادی قرار گرفته بود، درنهایت با حکم فوری امیررضا خادم برکنار شد.

علی پروین در همان روزهای اول بازداشت، اعلام کرد که وی به مرخصی رفته است و حتی باشگاه پرسپولیس حاضر نشد که اعلام کند وی برکنار شده، اما درنهایت محمد پنجعلی سرپرست پرسپولیس شد.