به گزارش پارس به نقل از بانک ورزش، آنچه بیش از شکست روز گذشته کریستال پالاس در ارتباط با این تیم در شبکه های اجتماعی بازتاب داشت، تصویر این هوادار نابغه بود.

ظاهرا او فراموش کرده بود روی سرش چیزی به نام کلاه وجود دارد و به همین جهت در تمام طول مسابقه از دستش برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب استفاده می کرد!