به گزارش پارس به نقل از سخن، پرسپولیس این روزها درگیر مشکلات زیادی است، از بدهی های سنگین و ماشین های بی سند و شایعات مربوط به بازداشت سعید شیرینی گرفته تا درگیری هایی دایی و پروین و مصاحبه های عجیب مایلی کهن در خصوص ارقام دریافتی بازیکنان و کادر فنی تیم.

در چنین شرایطی بازیکنان که چند باز نیز اعتصاب کردند، فعلا سکوت اختیار کرده و تاکید کردند که به خاطر سه بازی باقیمانده ترجیح می دهند صحبتی در این خصوص نکنند.

بازیکنان اما در محافل خصوصی اعلام کرده اند فعلا سکوت می کنند تا در صورت ناکامی احتمالی در سه بازی اخیر و از دست رفتن قهرمانی، از سوی هواداران متهم به کم کاری و حاشیه سازی نشوند اما پس از اتمام لیگ ناگفته های زیادی را بر زبان خواهند آورد.

با توجه به اتفاقات اخیر پیش بینی می شود در صورت قهرمان نشدن قرمزها، پرسپولیس با بحرانی به مراتب بزرگتر از بحران فعلی مواجه شود.