به گزارش پارس به نقل از بانک ورزش، نیکبخت معتقد بود هر بار که نوری در پست دفاع چپ بازی کرده استقلال در آن بازی گل خورده است. نیکبخت این انتقاد را وقتی نوری زیر دوش بود در میان بازیکنان دیگر مطرح کرد. این انتقاد نیکبخت کاملا درست بوده و نوری هر زمان در این پست بازی کرده عملکرد موفقی از خود به نمایش نگذاشته است.

عده ای از بازیکنان استقلال اعتقاد داشتند نیکبخت باید جلوی نوری این انتقادها را انجام می داد تا او هم از خودش دفاع کند. عده ای دیگر هم قلعه نویی را مقصر این موضوع می دانستند و معتقد بودند وقتی سرمربی تیم این عملکرد را می بیند نباید از نوری در این پست استفاده کند و با توجه به این که او قابلیت بازی در چند پست را دارد، باید در قسمت دیگری از زمین مورد استفاده قرار گیرد.