به گزارش پارس به نقل از مهر، جامعه داوری کشتی ایران چندی پیش طی برگزاری نشست مجمع توانست بعد از سالها با سبک و سیاق متفاوتی روبرو شد و با انتخاب یک شورای پنج نفره به مسایل حاشیه ای دیرینه و قدیمی این کمیته پایان داد. بعد از انتخاب این شورا مقرر شد که رئیس کمیته داوران نیز بزودی با هماهنگی فدراسیون کشتی انتخاب شود که این انتخاب نیز با معرفی محمد ابراهیم امامی صورت گرفت.

بر این اساس در حکم امامی آمده است:

" نظر به سوابق ارزنده مدیریتی و تجربیات جنابعالی در عرصه های مختلف ورزش، بر اساس بند ۱۲ از بخش ۴ شیوه نامه چگونگی انتخاب و شرح وظایف حوزه مدیریت داوران کشتی کشور، به موجب این حکم، به سمت رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی منصوب می شوید.

انتظار دارم با جدیت نسبت به پیگیری مسئولیت های مدیریتی خود در این سمت مطابق ضوابط و مقررات موضوعه کوشا بوده و به لطف خداوند بزرگ، در خدمتگزاری به ورزش ملی کشور، موفق باشید. "

محمدابراهیم امامی از داوران بین المللی کشتی ایران محسوب می شود که ریاست سازمان لیگ فدراسیون کشتی را نیز در کارنامه دارد.