به گزارش پارس به نقل از فارس، علی کریمی که امروز به منظور حضور در جشن هنرمندان در تالار وحدت شرکت کرده بود در پی درخواست خبرنگاران برای گفت وگو اظهار داشت: این مراسم به همت هنرمندان تشکیل شده و ربطی به تیم ملی ندارد و نباید در مورد آن صحبت کرد.