در خبرها آمده که احتمال دارد ایتالیا به عنوان قهرمان اروپا و آرژانتین به عنوان قهرمان آمریکای جنوبی در دیداری به افتخار دیه گو آرماندو مارادونا به مصاف هم بروند. این موضوع سوژه کارتونی شد که در فضای مجازی منتشر شده است.

دیه گو آرماندو مارادونا