جذب ستاره های بزرگ اروپا چون سرخیو راموس و دوناروما توسط ناصر الخلیفی، مالک باشگاه پاری‌سن‌ژرمن ، سوژه کارتونی شد که در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است.

پاری‌سن‌ژرمن