در خبرها آمده است: به هیئت مدیره استقلال گفته‌اند نروید، مددی خودش استعفا می‌دهد! خبری که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در روزنامه خبرورزشی شده است.

استقلال