زلاتان ابراهیموویچ قرارداد جدید خود را با باشگاه آث‌میلان به امضا رساند. موضوعی که سوژه کارتونی از عمر مومانی در سایت گل شد.

زلاتان