ابراهیم تونکای کارتونیست ترکیه‌ای با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرام ش به و خامت شیوع بیماری کرونا در دنیا که زندگی مردم را با محدودیت‌های گسترده‌ای همراه کرده، پرداخت.

کرونا