آغاز تعطیلات سراسری ۱۰ روز در کشور به دلیل شدت گرفتن شیوع کرونا و افزایش تلفات این بیماری در کشور که به دلیل موج سفرهای نوروزی و بی توجهی به هشدارها و پروتکل‌های بهداشتی رخ داد، سوژه کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

کرونا