انتشار اخباری درباره سفر ثروتمندان ایران به خارج از کشور برای زدن واکسن ضد کرونا ، سوژه انتشار کارتونی از مهدی عزیزی شد.

کاریکاتور