با اعلام شهرهای قرمز و محدودیت‌های تردد در سفرهای نوروزی ، احتمال استفاده از راه‌های جدید و ترفندهای مختلف برای دور زدن قانون و رسیدن به این شهرها توسط برخی از مردم، قوت گرفته است. مهدی عزیزی با انتشار کارتونی در خبرآنلاین به این موضوع پرداخت.

شهرهای قرمز