برنامه ریزی برخی از مردم برای رفتن به سفر آن هم در روزهای گسترش ویروس خطرناک کرونای انگلیسی و لزوم ایجاد محدودیت در سفرهای نوروزی ، سوژه انتشار کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

سفر نوروزی