صفحه طنز و کارتون شهرونگ با انتشار کارتونی از زینب نیکچه به شیوع نوع خطرناک کرونای انگلیسی و احتمال موج چهارم کرونا در کشور با توجه به‌ کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی پرداخت.

کرونا