شکست دو بر صفر بارسلونا مقابل سویا با درخشش بازیکن جوان این تیم ژول کونده ، سوژه کارتونی از عمر مومانی در سایت گل شد.

ژول کونده