به دنبال انتشار اخبار «واردات واکسن کرونا به کشور» پلیس فتا از دستگیری افرادی خبر داد که با سوء‌استفاده از این موقعیت اقدام به فروش واکسن‌های کرونای تقلبی می‌کردند. موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی عزیزی  شد.

واکسن کرونا