عصبانیت شدید وریا غفوری ، کاپیتان تعویضی آبی‌پوشان در دیدار استقلال و نساجی که گفته می‌شود به دلیل برخی تصمیمات مدیریتی در این باشگاه بوده، سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در خبر ورزشی شد.

ووریا غفوری