کریستیانو رونالدو امروز قدم در 36 سالگی گذاشت اما برخلاف سایر هم‌سن و سالان خود همچنان نشانی از یک بازیکن پا به سن گذاشته و نزدیک به روزهای پایانی فوتبال ، ندارد. حمید سحری ما انتشار کارتونی به این موضوع پرداخت.

کریستیانو رونالدو