بسته‌شدن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه پرسپولیس به علت بدهی به بودیمیر، سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

پرسپولیس