دونالد ترامپ در واکنش به طرح استیضاحش پیش از پایان دوران ریاست جمهوری، تهدید کرد که این طرح می‌تواند به افزایش خشونت در این کشور منجر شود.

موضوعی که سوژه کارتونی از ساین ویلکینسون در صفحه ترامپتون‌اوراما شد.

ترامپ