پایان نود و چهارمین دربی پایتخت با نتیجه دو بر دو و تقسیم امتیازات این بازی حساس با تمام حواشی مربوطه، سوژه کارتونی از محمد رضا میر شاه ولد در خبر ورزشی شد.

دربی