دیمیتار برباتوف ، مهاجم اسبق منچستری‌ها گفته راشفورد ، فرناندس و مگوایر به اندازه کین، کانتونا و رونی ترسناک نیستند. موضوعی که سوژه کارتونی از عمر مومانی در سایت گل شد.

شیاطین سرخ