ترامپ در مکالمه تلفنی با یک مقام ارشد ایالت جورجیا از او خواسته که با بازشماری آرا ۱۱ هزار و ۷۸۰ رای به نفعش پیدا کند.

لو رفتن و انتشار فایل صوتی این مکالمه سوژه انتشار کارتونی از آدام زیگلیس در سایت کگل شد.

کاریکاتور